Forrige recordNæste record Historisk perspektiv for 1851 

Roskilde

Der opføres et ”kurhus” på Sct. Hans, hvor man kunne tage sig af nye tilfælde af sindssyge. Samtidig ophørte København med at sende almisselemmer til hospitalet, som herefter alene tog sig af sindssyge. I den gamle ”lemmegård” oprindeligt Bistrups avlsbygninger indrettedes en plejestiftelse.

* * * * * * * * *

Beværtningen ”Sjælland” på Algade 45 bygges. Her kan tørstige hestehandlere mødes over et glas.

* * * * * * * * *

Bangs Hjørne, Algade 1, købes af tobaksspinder Ferdinand Bernadotte Bang, som er uddannet i København. I kælderen blev der spundet skrå, hvilket fattige bjergbørn tjente til føden ved at gøre.


Danmark

Østerport i København holdes åben om natten - byen er ikke længere aflåst.

* * * * * * * * *

Danmarks første frimærke kommer på gaden.


Verden

New York Times, grundlagt af Henry Jarvis Raymond, udkommer for første gang.