Forrige recordNæste record Historisk perspektiv for 1830 

Roskilde

H.C. Andersen besøger I.P.E. Hartmann, der ferierer på Bjerget i Sophielyst i Asylgade.

* * * * * * * * *

Duebrødre Hospital udvides med en ekstra etage.


Danmark

Frederik VI bebuder en stænderforsamlingsordning. Det er meningen, at der skal nedsættes en forsamling i hvert hertugdømme, én i Viborg for Jylland og Fyn og én på Sjælland, som skal give kongen råd - og kun råd.


Verden

Den første jernbane med passagerbefordring åbnes. Den går fra Manchester til Liverpool i England. 

* * * * * * * * *

Belgien frigør sig fra De Forenede Nederlande og bliver et selvstændigt kongerige.