Forrige recordNæste record Historisk perspektiv for 1822 

Roskilde

Johan Henrich Schmeltz får borgerbrev og opretter et mindre bomuldsvæveri i Skomagergade.

* * * * * * * * *

Peter Brønniche, søn af agent Jacob Brønniche, Algade 9, gifter sig til Hersegades Mølle, der foruden mølleri omfattede et stort bageri samt et større landbrug, som havde sin jord på det nuværende baneterræn. På hjørnet Hersegade/Smedegade (det senere Jernbanegade) over for møllen lå der en anden større landbrugsejendom. En købstad som Roskilde havde meget jord - bymarken - og derfor en del gårde.


Verden

Grækenland erklærer sig uafhængig efter løsrivelse fra Tyrkiet.

* * * * * * * * *

Brasilien opnår uafhængighed af Portugal. Herefter fejret som Brasiliens nationaldag.