Forrige recordNæste record Historisk perspektiv for 1809 

Roskilde

Roskilde amt får atter en amtmand, nemlig amtmanden over Københavns amt, Fredrik Hauch.


Danmark

Kancelliplakat bliver udstedt, den fastslår, at kun læger må underskrive recepter.

* * * * * * * * *

Kirkeejere, som regel herremænd, mister deres "kaldsret" og kan ikke længere selv ansætte præster. I stedet kan de foreslå kandidater for kongen, som derpå vælger og ansætter.


Verden

Sverige afstår Finland til Rusland, da freden i Fredrikshamn undertegnes.