Forrige recordNæste record Historisk perspektiv for 1792 

Roskilde

Roskilde får sin første avis, ugebladet  "Tilskueren i og uden for Roeskilde".  Bladet bliver trykt i København. Student Christian Frederik Hytter står som bladets udgiver. Han havde gået på Roskilde katedralskole.


Danmark

Grundstenen til Frihedsstøtten nedlægges. Frihedsstøtten står færdig i 1797 og er et monument til minde om stavnsbåndets ophævelse. Den står uden for Københavns Vesterport, nuværende Vesterbrogade.

* * * * * * * * *

Danmark privatiserer indkøbene af slaver i Afrika.


Verden

Efter gensidig udveksling af trusler og ultimatum erklærer Frankrig 27. marts krig mod Østrig, og dermed også Preussen som er i alliance med dem. Frankrig er nærmest helt isoleret i Europa efter revolutionen.